Phim Trần tình lệnh – The Untamed (Bản quyền)

Phim Trần tình lệnh - The Untamed (bản quyền) đã chính thức được mua bản quyền bởi WeTV Vietnamese. Và ngày hôm nay 2/7/2019 đã bắt đầu khởi chiếu. Xem chi tiết»