[Mưa trong nắng] – Chương 5: Nghiện rồi

Thực sự không phải vì cuốn sách… là vì… tao nhớ mày thôi, tao không biết mình bị làm sao nữa. Tao bị nghiện rồi, nếu như tao là thằng nghiện, thì mày chính là thuốc phiện đấy. Để yên đấy cho tao phê thuốc đi nào! Xem chi tiết»