[Mưa trong nắng] – Chương 3: Khoảnh khắc

Vũ đứng đó bao lâu, Huy cũng đứng nhìn Vũ bấy lâu, thật muốn chạy ra ôm chầm lấy cậu ấy quá. Huy trong lòng xao động những suy nghĩ, rồi cố gắng dặn lòng quay mặt bước đi, khoảnh khắc này phải thật đặc biệt! Xem chi tiết»