Các nhân vật chính trong Ma đạo tổ sư

Để các bạn có thể vừa đọc truyện vừa hình dung được chi tiết về các nhân vật. Mình xin tổng hợp một số hình ảnh mình cho là hợp và đẹp nhất về các nhân vật chính trong Ma đạo tổ sư trong bài viết này.

 

Di Lăng lão tổ – Ngụy Vô Tiện (Ngụy Anh)

Các nhân vật chính trong Ma đạo tổ sư

Di Lăng lão tổ- Ngụy Vô Tiện (Ngụy Anh) 

 

Hàm Quang Quân – Lam Vong Cơ (Lam Trạm)

Hàm Quang Quân - Lam Vong Cơ (Lam Trạm)

Hàm Quang Quân- Lam Vong Cơ (Lam Trạm)

 

Tam Độc Thánh Thủ – Giang Vãn Ngâm ( Giang Trừng)

Tam Độc Thánh Thủ- Giang Vãn Ngâm ( Giang Trừng)

 

Trạch Vu Quân – Lam Hi Thần

 

Quỷ Tướng Quân – Ôn Ninh

Quỷ Tướng Quân - Ôn Ninh

 

Lan Lăng Kim thị – Kim Lăng

Lan Lăng Kim thị - Kim Lăng

 

Cô Tô Lam thị – Lam Tư Truy (Ôn Uyển)

Cô Tô Lam thị- Lam Tư Truy (Ôn Uyển)

 

Cô Tô Lam thị – Lam Cảnh Nghi

Cô Tô Lam thị - Lam Cảnh Nghi

 

Thanh Hà Nhiếp thị – Nhiếp Hoài Tang

Thanh Hà Nhiếp thị - Nhiếp Hoài Tang

 

Liễm Phương Tôn – Kim Quang Dao

Liễm Phương Tôn- Kim Quang Dao

 

Kỳ Sơn Ôn thị – Ôn Tình

Kỳ Sơn Ôn thị – Ôn Tình

 

Thanh Hà Nhiếp thị – Xích Phong Tôn Nhiếp Minh Quyết

Thanh Hà Nhiếp thị – Xích Phong Tôn Nhiếp Minh Quyết

 

Vân Mộng Giang thị – Giang Yếm Ly & Lan Lăng Kim Thị – Kim Tử Hiên

Vân Mộng Giang thị- Giang Yếm Ly & Lan Lăng Kim Thị - Kim Tử Hiên

 

Minh Nguyệt Thanh Phong – Hiểu Tinh Trần (phải) & Ngạo Tuyết Lăng Sương- Tống Tử Sâm – Tống Lam (trái)

Minh Nguyệt Thanh Phong – Hiểu Tinh Trần, Ngạo Tuyết Lăng Sương- Tống Tử Sâm – Tống Lam

 

Tiết Dương

Tiết Dương

Có thể bạn thích:

 1. Hoạt hình Ma đạo tổ sư phần 1
 2. Hoạt hình Ma đạo tổ sư phần 2
 3. Kịch truyền thanh Ma đạo tổ sư kỳ 1
 4. Kịch truyền thanh Ma đạo tổ sư kỳ 2
 5. Kịch truyền thanh Ma đạo tổ sư kỳ 3
 6. Truyện Ma đạo tổ sư
 7. Truyện tranh Ma đạo tổ sư
 8. Tổng hợp các tiểu kịch trường trong kịch truyền thanh Ma đạo tổ sư
 9. Tổng hợp các tiểu kịch trường trong kịch truyền thanh Ma đạo tổ sư phần 2
 10. Phim chuyển thể Ma đạo tổ sư: Trần tình lệnh – The Untamed (Bản quyền)
 11. Các bản nhạc trong Ma đạo tổ sư