[PLKTH] Phải lòng kẻ tu hành – Giới thiệu & Mục lục

Nhưng thực tế chỉ muốn đường đường chính chính giữ hắn ở lại bên cạnh mình mà không cần phải đắn đo suy nghĩ. Tại sao lại muốn như vậy tôi cũng không rõ, có chăng tôi đã phải lòng kẻ tu hành như hắn? Xem chi tiết»