Trang chủ » Lưu trữ cho Tháng Mười 2018

Tháng:10/2018

Mưa trong nắng – Chương 10: Chấp nhận

[Mưa trong nắng] – Chương 10: Chấp nhận

Sẽ không đơn giản như việc thay đổi xưng hô, mà còn phải thay đổi cách nhìn nhận về con người họ từ phía gia đình, từ xã hội đầy thị phi và phức tạp này. Chính là chấp nhận đối đầu với cả thế giới, phải đấu tranh tới cùng mới có thể đạt được hạnh phúc viên mãn. Xem chi tiết»